Start
Fyll i Ansökan
Ansök
Exempelränta
Vänligen ange ditt personnummer
För att förenkla processen så mycket som möjligt behöver vi veta vem du är. Fyll i ditt personnummer och fortsätt sedan till nästan steg. Ingen kreditupplysning görs och ingen information lagras i detta steg.
Representativt exempel:
Vid ett kreditbelopp om 100 000 kr med rörlig årsränta om 8,02 % och 6 års löptid (återbetalningstid) uppgår den effektiva räntan till 8,88 %. I exemplet ingår administrationsavgift om 19 kr per månad och uppläggningsavgift om 399 kr. Det ordinarie månadsbeloppet att betala är 1 792 kr och det sammanlagda beloppet att betala blir 129 096 kr fördelat på 72 avbetalningar. Exemplet, som är beräknat 2017-09-01, förutsätter att ränta och avgifter är oförändrade under hela kreditperioden. Avrundning till närmaste högre krona tillämpas. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter.
GDPR - Sverige
För oss på Resurs Bank är du som kund viktigast för oss vilket innebär att vi är måna om din integritet. Som ett led i detta vill vi därför informera om behandlingen av dina personuppgifter. Som bank behöver vi behandla dina personuppgifter ur flera perspektiv där de viktigaste är förberedelse och administration av avtal, behandling för att uppfylla förpliktelser enligt lag eller myndighetsbeslut så som motverka bedrägerier och penningtvätt eller marknads- och kundanalyser. Vi använder endast dina personuppgifter för specifika ändamål som vi har informerat dig om och vi samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att kunna leverera de tjänster du vill ha eller som enligt lag krävs av oss. Läs gärna mer om vår behandling av personuppgifter i våra allmänna villkor samt på resursbank.se. Vid frågor om personuppgiftsbehandlingen är du välkommen att kontakta oss på 0771 – 11 22 33.