Start
Fyll i Ansökan
Ansök
Exempelränta
Vänligen ange ditt personnummer
För att förenkla processen så mycket som möjligt behöver vi veta vem du är. Fyll i ditt personnummer och fortsätt sedan till nästan steg. Ingen kreditupplysning görs och ingen information lagras i detta steg.
Representativt exempel:
Vid ett kreditbelopp om 100 000 kr med rörlig årsränta om 8,02 % och 6 års löptid (återbetalningstid) uppgår den effektiva räntan till 8,88 %. I exemplet ingår administrationsavgift om 19 kr per månad och uppläggningsavgift om 399 kr. Det ordinarie månadsbeloppet att betala är 1 792 kr och det sammanlagda beloppet att betala blir 129 096 kr fördelat på 72 avbetalningar. Exemplet, som är beräknat 2017-09-01, förutsätter att ränta och avgifter är oförändrade under hela kreditperioden. Avrundning till närmaste högre krona tillämpas. Den effektiva räntan är beräknad i enlighet med Konsumentverkets allmänna råd om konsumentkrediter.